نوشته‌ها

حفاظ های کابلی

تولید حفاظ های کابلی و جان پناه های کابلی (مش) در چارچوب محصولات کاربری از جمله حفاظ ها و Handrail ها و جان پناه هایی با استفاده از سیستم تخصصی کابلی توسط دپارتمان GreenCable  شرکت سازه های پارچه ای ماهوت تکنولوژی جدیدی را وارد صنعت ساختمان ایران نمود. اطلاعات بیشتر

چترهای باز و بسته شونده مکانیکی

اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ و برای اولین بار در داخل کشور عزیزمان ایران، چترهای باز و بسته شونده مکانیکی توسط مهندسین معماری و مکانیک  شرکت ماهوت در دپارتمان +Shade طراحی و تولید گردیده است. اطلاعات بیشتر