ورود توسط

سازه های باز وبسته شونده

سازه های باز وبسته شونده در معماری امروز که بحث های انعطاف پذیری و هوشمندی بسیار مورد توجه وعلاقه می گیرند، سازه ها یی نظیر سقف های باز و بسته شونده به محفلی برای بروز و ظهور پدیده های هوشمند سازی و انعطاف پذیری تبدیل گردیده اند. هنگامی که سخن از یک سازه باز و […]

سایبان مدرن،انتخاب پارچه و تعیین مشخصات آن

انواع پارچه در سایبان مدرن: پس از پشت سر گذاشتن مراحل طراحی(هندسه سطح، روش ایجاد پیش تنیدگی و تعیین ابعاد قطعات) باید بیشتر توجه خود را به مصالح واقعی بکار رفته  در ساخت سایبان مدرن معطوف نماییم.سه نوع اصلی پارچه عبارتند از: پارچه های بافته شده،« پوسته ها » و پوسته ها ی مسلح.

سازه های پارچه ای و تعیین یک روش برای ایجاد پیش تنیدگی کارآمد

سازه های پارچه ای تعیین یک روش برای ایجاد پیش تنیدگی کارآمد اساساً یک طرح باید به گونه ای باشد که در عمل قابلیت پذیرش پیش تنیدگی را داشته باشد.سه مسأله اجرایی وجود دارد که باید مد نظر باشد: شکل غشا، ماده غشا و سیستم های تکیه گاهی.

سازه های پارچه ای و روش های ترکیبی

سازه های پارچه ای بهترین روش، استفاده از مدل سازی فیزیکی برای تعیین شکل اولیه و آزمایش چشمی طرح وتحلیل رایانه ای جهت تعیین دقیق شکل نهایی، و اعتبار بخشی به پایداری طرح تحت کلیه شرایط بارگذاری و ایجاد الگوهای برش پارچه می باشد. در ضمن مرحله آخر باید فوق العاده دقیق اجرا شود.

سازه های پارچه ای مدرن(مراحل طراحی)

مراحل طراحی سازه های پارچه ای هرچند طراحی نمی تواند بصورت یک روند خطی صرف تعبیر شود،نگرش به طراحی یک سایبان یا سازه های پارچه ای به صورت یک ترتیب گسترده پنج مرحله ای می تواند به عنوان یک روش مؤثر به شمار رود : طراحی تکامل یک شکل مناسب تعیین یک روش پیش تنش دهی […]

سازه های پارچه ای – بخش دوم

سازه های پارچه ای کاربری مناسب سازه های پارچه ای یا سایبان های پارچه ای پیش تنیده به دلایل زیر نسبت به اشکال سازه ای دیگر که اغلب ارزان تر نیز می باشندو در اولویت انتخاب قرار دارند.

سازه های پارچه ای – بخش اول

تاریخچه سازه های پارچه ای از نظر معماری ، منبع الهام بام های غشایی امروزی، در سایبان های کرباسی وخیمه های سنتی نهفته است هر چند که از بعد سازه ای و ظاهری، در سطح کشیده یک بادبان دریایی، تشابه نزدیکتری مشاهده می شود .

حفاظ های کابلی و جان پناه های کابلی

تولید حفاظ های کابلی و جان پناه های کابلی (مش) در چارچوب محصولات کاربری از جمله حفاظ ها و Handrail ها و جان پناه هایی با استفاده از سیستم تخصصی کابلی توسط دپارتمان GreenCable  شرکت سازه های پارچه ای ماهوت تکنولوژی جدیدی را وارد صنعت ساختمان ایران نمود.

پوشش کابلی سبز

امروزه پایداری، رویکرد مهم بین معماری و محیط زیست محسوب می شود زیستگاه های که توسط معماران ایجاد شده اند نیازهای انسان را برآورده می سازند معماران می توانند مجموعه های مسکونی طبیعی را به عنوان بخشی از جریان توسعه پایدار طراحی کنند همچنین آنها می توانند طبیعت را به صورت مستقیم در زندگی مردم […]