اخبار

پوشش کابلی سبز

پوشش کابلی سبز

امروزه پایداری، رویکرد مهم بین معماری و محیط زیست محسوب می شود زیستگاه های که توسط معماران ایجاد شده اند نیازهای انسان را برآورده می سازند معماران می توانند مجموعه های مسکونی طبیعی را به عنوان بخشی از جریان توسعه پایدار طراحی کنند همچنین آنها می توانند طبیعت را به صورت مستقیم در زندگی مردم وارد کنند.

این امر مستلزم وجود گیاهان در داخل و به همان اندازه در خارج و بهره گیری از چشم اندازهایی به منظور بالا بردن درک یا دید جهان طبیعی می باشد در اینجا هدف هم معنوی و هم ادراکی است تا اطمینان دهد که فضاهای انسانی جدا از دنیای طبیعی نیستند در سال های اخیر به دلیل بوجود آمدن چالش هایی در مصرف انرژی و همچنین تغییرات آب و هوایی، معماران در صدد استفاه از روش هایی نوین برآمدند. یکی از آن روش ها کاربرد نمای سبز می باشد برای سبز کردن نما سازه های با فاصله از نما ساخته می شود که با استفاده از گیاهان بالارونده فصلی یا همیشه سبز آن را پوشش می دهند.

پوشش کابلی سبز

پوشش کابلی سبز

بررسی و ارزیابی معماری سبز در محیط زیست ، طیفی گسترده از مفهوم عملکردی معماری را در بر گرفته است ،بر این اساس بازبینی و پرداختن به اصول معماری سبز، از اساسی ترین رویکردهای پژوهشی وعلمی درزمینه معماری می باشد. امروزه توجه به اصولو مبانی معماری سبز در جنبه های مختلف محیط زیست از اهمیتی شایسته ای برخوردار است.

درواقع ، ضرورت پرداختن به مفهوم سبز درمعماری از آن جهت دارای اهمیت است که این مفهوم در حوزه معماری و محیط زیست به صورت اصول و مبانی مشخص، در ایران تکوین نشده است. معماری سبز نزدیک ترین تداخل حوزه عملکردی را با اصول مربوط به پایداری ، در حوزه زیست محیطی ومعماری را به خود اختصاص داده است. این مقاله نیز در صدد است تا به بازبینی و ارزیابی مفهوم سبز با رویکرد معماری و محیطزیست به عنوان نزدیک ترین مفهوم در مولفه ها و شاخصه های معماری پایدار بپردازد.امروزه پایداری در تولید، یک رویکرد مهم و جالب توجه بین معماری و محیط زیست می باشد ودر اشکال و درجات مختلف در حال وقوع است.

این مطلب را هم شاید دوست داشته باشید
سازه پارچه ای مدرن

طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری از ساختمان ها، تاثیر فوق العاده ای در محیط زیست و منابع طبیعی دارد. منطقه مورد بررسی در شهر مشهد و دوره زمانی آن درشهریور ماه ۱۹۳۱ می باشد .در این بررسی ،ترجیحات و تجربیات از طریق تجزیه و تحلیل، و روش مشاهده انجام گرفته و از منابع موجود در سنوات گذشته نگارندگان بهره برده است .یافته های پژوهش حاضر را می توان،اصول شاخصه های مرتبط با مفهوم پایداری در رویکرد معماری و محیط زیست دانست تا در فرایند برنامه ریزی و طراحی سبز فعلی ایران جهت انطباق بامولفه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و جنبه های گوناگون مصرف انرژی، طراحی زیبا شناسانه و … مورد توجه قرار گیرد

شرکت ماهوت – بخش تحقیق و توسعه سازه های کابلی دپارتمان GreenCable

نوشته های مشابه