سازه چادری مجتمع مسکونی ازگل

مکان

تهران – ازگل

برند پارچه

Mehler آلمان

نوع پارچه

Pvc-Pvdf-PesFabric

سازه چادری  (مدل پرند) با طراحی چشم گیر زیبایی منحصر به فردی را برای هر فضایی به همرا می آورد.در بسیاری از مواقع منظور از اجرای سازه چادری استفاده از سایه ی ایجاد شده توسط آنها نمی باشد. پتانسیل بالا در شکل پذیری این نوع سازه ها این امکان را می دهد که با خلق اشکال ۳ بعدی ایده هنری مهندس معمار به بیننده القاء شود.

کاربرد سازه چادری

ظاهر سبک و فضایی سازه چادری

جلوه نمادین

قابلیت نوردهی

هزینه کم

ایجاد سایه روی فضاهای باز بزرگ توسط سازه های پارچه ای

پوشش فضاهای باز اجراهای هنری و نمایشگاه ها

سایبان ورودی یا پیاده روها

سازه چادری موقت و کوتاه مدت

استفاده ی بهینه از محوطه های باز توسط این سازه ها

انواع روش های تولید پارچه 

پارچه خام از به هم بافته شدن نخهای تار و پود بوجود می آید.تراکم در پارچه بیانگر تعداد نخهای بکار رفته در جهت تار وپود می باشد.نخهای تاروپود از میان یکدیگر عبور کرده و باعث می شوند تا پارچه فرمی ۳بعدی ومجعد پیدا کند.برای ساخت پارچه هایی که در سازه چادری استفاده می شوند معمولاً از دو نوع روش بافت استفاده می شود.اولی بافت ساده یا plain است که ساده ترین و نزدیکترین حالت قرار گیری تاروپود به یکدیگر می باشد.و دومی بافت سبدی یا Basket است که اصلاح شده بافت plain می باشد.

پوشش،تکمیل و رول کردن پارچه

پارچه های بافته شده تحت تاثیر عوامل بیشماری هستندکه بر روی دوام و در نتیجه کیفیت آنها تاثیر خواهد گذاشت.بعلاوه در ساخت پارچه های بافته شده باید کلیه عوامل وابسته به بار گذاری مانند بارهای متناوب ،میزان بارگذاری ،خزش و همچنین کلیه عوامل مستقل از بارگذاری مانند اثرات گذشت زمان ،آب وهوای طبیعی و تاثیرات جوی ناشی از آلودگی ،مدنظر قرار می گیرند.پارچه های بافته شده علاوه بر داشتن مسئولیت سازه ای باید در مقابل تأثیرات بیولوژیکی و شیمیایی نیز مقاومت کرده و تقریباً غیر قابل اشتغال باشند.