سازه های چادری نمای رصدخانه برج میلاد

مکان

تهران

برند پارچه

Mehler آلمان

نوع پارچه

Pvc-Pvdf-PesFabric