سقف متحرک اجرا شده در کارخانه ماهوت

مکان

تهران

برند پارچه

Mehler آلمان

نوع پارچه

Pvc-Pvdf-PesFabric

افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی، محدودیت امکانات ساختمان سازی را به سمت استفاده از شیوه‌های نوین طراحی و حداکثر استفاده بهینه از فضا هدایت می‌کند. و بدین سبب معماران و طراحان سازه ترغیب به استفاده از ایده‌ها و فرم‌ها و اشکالی خواهند شد که حداقل اتلاف فضایی و مصالحی را داشته باشد و در عین حال کارایی و امکانات مناسب را ارائه دهد. یکی از این ایده‌ها ساخت بنا با سقف متحرک و سازه های باز و بسته شونده می‌باشد تا شرایط مناسبی را برای بنا در فصول مختلف در شرایط متغیر ایجاد کند.

تطبیق پذیری با شرایط محیطی، کاهش مصرف انرژی، و نیز پاسخگویی مناسب به الزامات عملکردی یک بنا در جهت آسایش کاربران آن، استفاده از این گونه سقف ها را در فضای معماری افزایش داده است. همچنین، با پیشرفت تکنولوژی در زمینه مصالح، استفاده از مصالح غشایی به عنوان پوشش و ترکیب آن ها با این گونه سقف ها به دلیل ویژگی های ذاتی آن ها از جمله سبک وزن بودن و انعطاف پذیری ، سبب افزایش قابلیت این سقف های متحرک شده است.

 تاریخچه سقف متحرک

امروزه سقف بیشتر ورزشگاه‌ها و بعضی آمفی تئاترها به گونه‌ای طراحی شده که قابلیت باز و بسته شوندگی با توجه به تغییر شرایط محیطی در فصول مختلف داشته باشد. ساخت بنا با سقف متحرک از اعصار پیش رواج داشته است مانند چادرهای عشایر و یا ولاهای رومی. ولاهای رومی که نوعی تئاتر رومی مرکب از تیرهای چوبی و ترکه‌های عمودی بوده است که با طناب به هم متصل می شده و با کشیدن طناب زاویه قرارگیری طناب را متغیر می ساخته‌اند. در باغسازی دوره قاجاریه از سازه‌های سبک در باغها به جهت ایجاد سایه در میان باغ استفاده می شده که در تابستان در زیر این چادرها محل گذراندن اوقات فراغت و انواع مراسم بوده است.

مزایای این سقف متحرک

  • قابلیت گسترش: یک یا چند بار
  • امکان استفاده در تمام سازه یا بخشی از آن
  • سهولت جابجایی
  • برپایی سریع
  • امکان استفاده در بحران
  • اقتصادی بودن (که بستگی به مقیاس و نوع پروژه نیز دارد).
  • تطبیق پذیری با شرایط محیطی
  • کاهش مصرف انرژی