سازه چادری غرفه نمایشگاهی شرکت پایکار بنیان پنل

مکان

تهران

برند پارچه

Mehler آلمان

نوع پارچه

Pvc-Pvdf-PesFabric

سازه چادری (مدل پرتو) پروژه غرفه نمایشگاهی شرکت پایکار بنیان پنل در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت سازه های پارچه ای ماهوت در تهران احداث گردیده است.

سازه چادری ازجمله سازه‌هایی است که فرم سازه دقیقاً منطبق با عملکرد سازه می‌باشد. با طراحی این سازه‌ها به صورت یک سازه کابلی با انحنای مضاعف توانایی باربری وطول عمر این سازه ها بسیار بالا می‌رود .

برخی مزایای پارچه سازه چادری

 • طول عمر بالا
 •  انعطاف پذیری بالا
 • شستشوی راحت بدون مواد شوینده
 • غیر قابل اشتعال
 • مقاوم در برابر ضربات ناگهانی
 • عدم تغییر شکل در دماهای مختلف

توضیحات در رابطه با سازه چادری

طرح های متداول سازه چادری

 • هذلولی سهومی
 • شکل های حلقه ای مضاعف
 • شکل های کله قندی
 • اشکال کوهاندار گرد
 • اشکال رأس کوهاندار

هذلولی سهموی

این شکل یک شکل سایبان ساده و جذاب است،که بین دونقطه بالاو پایین،ایجاد می گردد.

شکل های حلقه ای مضاعف

این نوع سایبان ها که شکل مخروط ها نیز می شوند،از یک حلقه بیرونی بزرگ و یک حلقه درونی کوچکتر تشکیل می گردند که حلقه درونی برای تشکیل رأس بالا برده می شود.این طرح نمونه دیگری از یک شکل خالص و اصیل است.

شکل های کله قندی

اشکال کله قندی نوک تیز می توانند بسیار جذاب باشند، ولی یک غشای واقعی نمی تواند روی یک نقطه تکیه نماید.برای مقابله با تمرکز تنش در هر تیزه باید روش خاصی اتخاذ کرد.یک روش خوب برای انجام این کار ترکیب کردن تعدادی از کابل های رأس در انتهای ستون برای تبدیل بار متمرکز ستون به تنش یکنواخت پارچه است.

اشکال کوهاندار گرد

در اشکال کوهاندار گرد نقاط مشخصی از سطح رویه غشا توسط قاب های چتری شکل به سمت بالا برده شده و پارچه رویه با تکیه به هر کدام از چنین گنبد هایی از طریق تغییر آرایش بافت به یک سطح منحنی مضاعف تغییر شکل می دهد.

اشکال رأس کوهاندار

اگر برآمدگی در میان یک سطح به وجود آید،این همان تغییر شکل و مدل است که در بالا توضیح داده شد،با این تفاوت که از یک خط قوسی به عنوان تکیه گاه موضعی استفاده می کند نه از یک گنبد مدور.