اخبار

حفاظ های کابلی و جان پناه های کابلی

حفاظ های کابلی و جان پناه های کابلی

تولید حفاظ های کابلی و جان پناه های کابلی (مش) در چارچوب محصولات کاربری از جمله حفاظ ها و Handrail ها و جان پناه هایی با استفاده از سیستم تخصصی کابلی توسط دپارتمان GreenCable  شرکت سازه های پارچه ای ماهوت تکنولوژی جدیدی را وارد صنعت ساختمان ایران نمود.

حفاظ های کابلی و جان پناه های کابلی

تکنولوژی ساخت بافتهای کابلی به صورت تخصصی توسط دستگاههای بافت و پرس جهت تولید حفاظ های کابلی و جان پناه های کابلی در این مجموعه انجام می گیرد .

با توجه به کاربردهای روزافزون این سیستم نوین ساخت و تنوع بسیار محصولات به برخی کاربردهای آن اشاره می کنیم :

پوشش کابلی (دیوار و سقف کابلی):

قابل استفاده در انواع باغ پرندگان ، باغ وحش ، پوشش استادیوم ها و سالنهای ورزشی ، زمین های بازی ، ایجاد انواع فضای بسته با کابل و …

سازه های کابلی (حفاظ های کابلی و جان پناه ها):

قابل استفاده در زیباسازی شهری ، جان پناه کابلی ،حفاظ بدنه پلها ، پیاده رو سازی (Handrail) ، حفاظ ساختمانهای مسکونی ، معماری داخلی،  پوشش بدنه پارکینگهای طبقاتی و …

المان های شهری:

قابل استفاده در شهرسازی ،زیباسازی،معماری شهری، نورپردازی(Lighting) ، معماری داخلی و …

پوشش سبز بدنه:

قابل استفاده در معماری سبز ، دیوار سبز ، بدنه سبز ، فضای سبز شهری ، نمای ساختمانها ، بالکن های سبز و…