سازه های چادری پروژه پارک نهج البلاغه

مکان

تهران

برند پارچه

Mehler آلمان

نوع پارچه

Pvc-Pvdf-PesFabric

سازه های چادری پارک نهج البلاغه توسط شرکت سازه های پارچه ای ماهوت در تهران احداث گردیده است.این سازه های چادری(مدل پرند)باطراحی چشم گیر زیبایی منحصر به فردی را برای هر فضایی به همراه می آورد.

شکل و مصالح مناسب سازه های چادری

از نظر شکل هندسی یک سایبان سبک باید در دو جهت مخالف قوس داشته باشد.یکی از شکل های معمولی «شکل زین اسبی است»که با تلفیق بسیار کارآمد تقعر و تحدب اجرا می گردد.

از نظر مصالح ،در حال حاضر اغلب سازه های چادری از پلی استر با رویه «کلرید پلی وینیل »(pvc)و یا فایبر گلاس با رویه «پلی تترا فلورو اتیلن»(PTFE)ساخت می شوند.

مراحل طراحی سازه های چادری

 • آزمایش با مدل کامپیوتری و یا مدل فیزیکی
 • اطمینان حاصل کنید که سایبان در هر دو جهت دارای انحنای کافی  می باشد که انحنا تا حدی مشابه بوده،وانحناها بیش از حد نباشند.
 • روش پیش تنش دهی را نیز در نظر گرفته و تعیین کنید.
 • شکل را برای جاری شدن آب و برف و باران اصلاح نمایید.
 • فرم را برای جاذبه بصری بیشتر ،اصلاح کنید.
 • شکل را برای سهولت مسائل اتصال پارچه و پیش تنش دهی اصلاح نمایید.
 • شکل سایبان را نهایی کنید.
 • کل سازه را جهت پاسخگویی به بارهای وارده مجدداً مورد تجزیه وتحلیل قرار دهید.
 • مشخصات غشا را نهایی کنید.
 • الگوهای برش را برای غشا بسازید.
 • طراحی و خصوصیات رشته ها و پایانه ها را نهایی کنید.
 • ابعاد رشته ها را برای ساخت تعیین کنید.
 • غشا ساخته می شود.
 • سایبان در محل برپا می شود.
 • نگهداری و بازرسی منظم را به عمل آورید.

 

هرچند طراحی نمی تواند بصورت یک روند خطی  صرف تعبیر شود،نگرش به طراحی یک سایبان پارچه ای یا سازه پارچه ای به صورت یک ترتیب گسترده پنج مرحله ای می تواند به عنوان یک روش مؤثر به شمار رود :

 • تکامل یک شکل مناسب
 • تعیین یک روش پیش تنش دهی کارآمد
 • آزمایش سازه پیشنهادی برای پایداری تحت کلیه شرایط بارگذاری.
 • تعیین ابعاد قطعات (پارچه و کابل ها ) برای تولید.
 • نهایی کردن انتخاب مصالح و نازک کاری ها.