سازه های پارچه ای پروژه رستوران نیروی انتظامی

مکان

تهران

برند پارچه

Mehler آلمان

نوع پارچه

Pvc-Pvdf-PesFabric