اخبار

پنجمین نمایشگاه بین المللی رویکردهای نوین صادرات در صنعت خرده فروشی

پنجمین نمایشگاه بین المللی رویکردهای نوین صادرات در صنعت خرده فروشی

شرکت سازه های پارچه ای و چادری ماهوت، در پنجمین نمایشگاه بین المللی رویکردهای نوین صادرات در صنعت خرده فروشی حضور به عمل آورده است.

این نمایشگاه از ۲ الی ۵ دی ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می گردد.