سایبان مدرن پروژه بام ساختمان یاس

مکان

تهران

برند پارچه

Mehler آلمان

نوع پارچه

Pvc-Pvdf-PesFabric

سایبان مدرن،سازه هایی  هستند که در آن ها به هر بخشی از سازه فقط بار کششی وارد می شود،بدون این که نیازی به مقاومت در مقابل نیروهای فشاری یا خمشی وجود داشته باشد.کشش خالص تقریباً مؤثرترین روش استفاده از یک عضو سازه ای باریک و لاغر می باشد.هنگامی که یک طراح بنا به دلایل کاربری یا به طور متعارف ،از بعد زیبایی شناسی مایل به استفاده از حداقل مقدار مصالح باشد،سازه ای کششی یا سایبان مدرن بسیار مناسب خواهد بود.

مراحل طراحی یک سایبان مدرن

آزمایش با مدل کامپیوتری یا مدل فیزیکی

اطمینان حاصل کنید: که سایبان در هر دو جهت دارای انحنای کافی می باشد که انحنا تا حدی مشابه بوده، و  انحناها بیش از حد نباشند.

روش پیش تنش دهی را نیز در نظر گرفته و تعیین کنید

شکل را برای جاری شدن بهتر آب برف و باران اصلاح نمایید

فرم را برای جاذبه بصری بیشتر ،اصلاح کنید

شکل را برای سهولت مسائل اتصال پارچه و پیش تنش دهی اصلاح نمایید

شکل سایبان را نهایی کنید

کل سازه را جهت پاسخگویی به بارها ی وارده مجدداً مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

مشخصات غشا را نهایی کنید

الگوهای برش را برای غشا بسازید

طراحی و خصوصیات رشته ها و پایانه ها را نهایی کنید

ابعاد رشته ها را برای ساخت تعیین کنید

غشا ساخته می شود

سایبان در محل برپا می شود

نگهداری و بازرسی منظم را به  عمل آورید.

شکل سایبان مدرن

از نظر شکل هندسی یک سایبان سبک باید در دو جهت مخالف قوس داشته باشد.یکی از شکل ها ی معمولی «شکل زین اسبی »است.که با تلفیق کارآمد تقعر و تحدب اجرا می شود.

پارچه سایبان مدرن

از نظر مصالح ،در حال حاظر اغلب سایبان ها از پلی استر با رویه «کلرید پلی وینیل»(PVC) و یا فایبر گلاس با رویه «پلی تترا فلورو اتیلن»(PTFE)ساخته می شوند.