سقف متحرک پروژه بام سبز خیابان تاجیکی

مکان

تهران

برند پارچه

Mehler آلمان

نوع پارچه

Pvc-Pvdf-PesFabric

سقف متحرکمدل پیشرو) امکان سایه اندازی و یا استفاده از نور روز را ،بسته به نیاز کاربر فراهم می آورد .این سایبان بازو بسته شونده (به صورت دستی و یا کنترول از راه دور)پوششی مناسب برای فضاهای باز رستورانی و ویلاها است که با هر محیطی سازگاری دارد.تطبیق پذیری با شرایط محیطی، کاهش مصرف انرژی، و نیز پاسخگویی مناسب به الزامات عملکردی یک بنا در جهت آسایش کاربران آن، استفاده از این گونه سقف ها را در فضای معماری افزایش داده است. همچنین، با پیشرفت تکنولوژی در زمینه مصالح، استفاده از مصالح غشایی به عنوان پوشش و ترکیب آن ها با این گونه سقف ها به دلیل ویژگی های ذاتی آن ها از جمله سبک وزن بودن و انعطاف پذیری ، سبب افزایش قابلیت این سقف های جمع شونده شده است.این پروژه به گونه ای طراحی شده که قابلیت باز و بسته شوندگی با توجه به تغییر شرایط محیطی در فصول مختلف داشته باشد.

 مزایای سقف متحرک

  1. قابلیت گسترش: یک یا چند بار
  2. امکان استفاده در تمام سازه یا بخشی از آن
  3. سهولت جابجایی
  4. برپایی سریع
  5. کنترل از راه دور
  6. اقتصادی بودن (که بستگی به مقیاس و نوع پروژه نیز دارد)

کاربردهای مهم سازه‌های تاشو

انبارها،تئاترها و کنسرتهای سیار،پوششها،اردوگاههای سبک وزن موقت و ساز ه‌های تفریحی،دیوارهای جداکننده،سرپناه بعنوان سایه بان یا محافظ در برابر بارندگی،ساختمانها و سرپناه‌های موقت …

تاریخچه سقف متحرک

ساخت بنا با سقف متحرک از اعصار پیش رواج داشته است مانند چادرهای عشایر و یا ولاهای رومی. ولاهای رومی که نوعی تئاتر رومی مرکب از تیرهای چوبی و ترکه‌های عمودی بوده است که با طناب به هم متصل می شده و با کشیدن طناب زاویه قرارگیری طناب را متغیر می ساخته‌اند. در باغسازی دوره قاجاریه از سازه‌های سبک در باغها به جهت ایجاد سایه در میان باغ استفاده می شده که در تابستان در زیر این چادرها محل گذراندن اوقات فراغت و انواع مراسم بوده است.