سازه چادری سایبان پارکینگ ویلای مشا

مکان

دماوند، مشا

برند پارچه

Mehler آلمان

نوع پارچه

Pvc-Pvdf-PesFabric

سازه چادری(مدل پارکینگ)،سازه های قرارگرفته در این گروه (سایبان پارکینگ اتومبیل)با ایجاد پوشش مناسب برای وسیله نقلیه، نه تنها به زیبایی فضای پیرامونی کمک می کند بلکه آن را از تابش شدید نور خورشید و نزولات جوی حفظ می کند. با توجه به نوع و تعداد وسیله نقلیه، محل مورد استفاده و شرایط محیطی، اندازه و فرم سایبان های پارکینگ قابل تغییر است.

برخی مزایای این سازه چادری

  • وجود سایه و فضایی امن دربرابر بارش برف و باران.
  • به آسانی و بدون استفاده از مواد شوینده تمیز می‌شود.
  • طول عمر بالا
  • غیر قابل اشتعال
  • انعطاف پذیری بالا
  • و بسیار از مزایای دیگر…

توضیحات ی در رابطه با سازه های چادری

تعیین هندسه سطح

تنها روش عملی ساخت یک غشای نازک انعطاف پذیر که به اندازه کافی محکم و«ضد لرزش » بوده و جهت عملکرد به عنوان سایبان مناسب باشد ،تلفیق انحنا و پش تنیدگی است.انحنای سنجیده و حساب شده،غشا را قادر می سازد تا بارهای جانبی را به سهولت منتقل کند که این در حالت مسطح امکان پذیر نیست.هدف از پیش تنیدگی حصول اطمینان از تحت کشش آمدن پارچه و در نتیجه پایداری آن حتی پس از اعمال بارهای ناهمسان مانند ارتعاشات ناشی از وزش باداست.

پیش تنیدگی باید به قدر کافی زیاد باشد (معمولاً حدود پانصد کیلوگرم بر متر عرض پارچه)و نباید توسط نیروهای خارجی مخالف به صفر کاهش یابد.(به عبارت دیگر پیش تنیدگی غشا در تمام حالات بارگذاری باید وجود داشته باشد.)

تعیین هندسه دقیق انحنا:

به هر اندازه که انحنای سطح بیشتر باشد ،نقش پیش تنیدگی به عنوان وسیله فراهم کننده سختی سطح و جلوگیری از لرزش مؤثر خواهد بود.

میزان انحنا در سطح سایبان باید به طور نسبی یکنواخت باشد،تغییرات زیاد در انحنا می تواند به ایجاد سطوح نرم در برخی قسمت ها و سطوح سخت در سایر قسمت ها منجر شود که این حالت بسیار نامطلوب است.